Czasopisma Nefroedu.pl

Forum Nefrologiczne - Edukacja

Celem czasopisma edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych jest poszerzanie praktycznej wiedzy Czytelników z zakresu nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Podstawowe działy czasopisma to: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne. Radę Naukową czasopisma tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie nefrologii z wielu ośrodków w kraju.

Renal Disease and Transplantation Forum

"Renal Disease and Transplantation Forum" is a full text English, open access quarterly aimed at broadening practical knowledge and becoming modern platform of scientific exchange in the field of nephrology, transplantology and renal replacement therapy. The main sections of the journal include clinical nephrology, haemodialysis, peritoneal dialysis, transplantology and nephrological nursing. The Scientific Council consists of eminent specialists in the field of nephrology from many centres in the country.